ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατ' εφαρμογή του ΦΕΚ αρ. 4829/τ.Β'/02-11-2020, αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) του Τμήματος. Η διδασκαλία αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση (εξ αποστάσεως διδασκαλία) μέχρι νεωτέρας. Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται στη σελίδα του εκάστοτε μαθήματος στην ψηφιακή πλατφόρμα https://eclass.emt.ihu.gr/ από τους υπεύθυνους διδάσκοντες.

Copyright © 2020 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search