ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Με βάση την αριθμ. 20/14.05.2021 Απόφαση  της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας, η διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020 -2021 (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021) θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

 

Copyright © 2021 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search