ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μετά την επίλυση του τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε ο κόμβος της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, καλούνται:
1. Οι πρωτοετείς φοιτητές να προβούν στην ενεργοποίηση των κωδικών τους
2. Οι υπόλοιποι φοιτητές να προβούν στη δήλωση μαθημάτων τους έως Κυριακή 07/11/2021
Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search