ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. ΔΦ 20.1/7880 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019-2020 θα διεξαχθούν αποκλειστικά από απόσταση με τις μεθόδους αξιολόγησης του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α και ε, της υπ΄αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και με συνδυασμό τους.

Όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 οφείλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από την Παρασκευή 12/06/2020 μέχρι και την Πέμπτη 18/06/2020 να δηλώσουν ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή και να συναινούν στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ διεξαγωγής των εξετάσεων. Επισυνάπτονται οι Γενικοί Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων (αρχείο).

Για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1. Εισαγωγή στο eclass (https://eclass.emt.ihu.gr/με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό.

2. Εγγραφή στο μάθημα "Α1. Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής στις εξ' αποστάσεως Εξετάσεις (Τμήμα Χημείας)".

3. Επιλογή της Καρτέλας Ερωτηματολόγια.

4. Επιλογή του υπερσυνδέσμου “Πατήστε εδώ για Συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής στις Εξετάσεις”.

5. Συμπλήρωση των στοιχείων του φοιτητή στη φόρμα υποβολής (Σημείωση: Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης (μη εισαγωγής όλων των στοιχείων, η δήλωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις).

6.  Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων, επιλογή της Υποβολής.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στις εξ΄αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου μόνο των μαθημάτων για τα οποία έχουν ήδη υποβάλει επιτυχώς δήλωση μαθημάτων.

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές των μαθημάτων θα ενημερώσουν μέσω της πλατφόρμας eclass (https://eclass.emt.ihu.gr/για επιμέρους κανόνες και οδηγίες που αφορούν σε κάθε μάθημα.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας

Γεώργιος Ζ. Κύζας

Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search