ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με τις αντιστοιχήσεις των Τμημάτων για τις μετεγγραφές δημιούργησε σύγχυση και απορίες τόσο στους ήδη φοιτούντες στο Τμήμα Χημείας στην Καβάλα, όσο και στους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν Χημεία στην Καβάλα. Τα κυριότερα δύο ερωτήματα που μας θέτουν γονείς, φοιτητές και υποψήφιοι είναι τα εξής: (α) είναι το Τμήμα Χημείας στην Καβάλα ισότιμο με τα άλλα Τμήματα Χημείας και (β) έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά;

Θα απαντήσω με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας στο θέμα (link): «οι αντιστοιχήσεις αφορούν αποκλειστικά το θεσμό των μετεγγραφών και δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα επαγγελματικά δικαιώματα.» Με άλλα λόγια το Τμήμα Χημείας στην Καβάλα είναι απολύτως ισότιμο με τα υπόλοιπα Τμήματα Χημείας στη Χώρα μας και έχει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά. Αναλυτικότερα:

Σε ότι αφορά το τυπικό μέρος της υπόθεσης αξίζει να επισημάνουμε ότι το Τμήμα όχι μόνο έχει υποβάλει εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, αλλά πληροί και όλα τα ειδικά κριτήρια που θέτει η ΕΘΑΑΕ και συγκεκριμένα: (α) Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει κοινά μαθήματα σε ποσοστό πλέον του 80% με τα υπόλοιπα Τμήματα Χημείας, (β) διαθέτει πολλαπλάσιο αριθμό μελών ΔΕΠ από αυτόν που απαιτεί το κριτήριο της ΕΘΑΕΕ στην πλειοψηφία τους Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς, (γ) προσφέρει δύο κατευθύνσεις (i) στην Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και (ii) στην Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών, (δ) η Σχολή είναι 4ετους φοιτήσεως (8 εξάμηνα) και (ε) έχει έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με μόρια εισαγωγής: Καβάλα=15.854, Κρήτη=16.277, Ιωάννινα=16.353, Πάτρα=16.616, ΑΠΘ=16.871 και ΕΚΠΑ=17.332. Δηλαδή διαφορά Αθήνα-Καβάλα=1.478 μόρια, σχεδόν τα μισά από τα 2.750 μόρια που θέτει ο νέος νόμος ως βάση για μετεγγραφή. Τυπικά λοιπόν υπάρχει αδικία σε βάρος των φοιτητών του Τμήματός μας που πρέπει να διορθωθεί.

 Σε ότι αφορά το ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης αξίζει να σημειώσουμε ότι το Τμήμα Χημείας στην Καβάλα εκτός από τις συνήθεις πειθαρχίες που θεραπεύει, όπως φυσικά και όλα τα υπόλοιπα Τμήματα Χημείας στην Χώρα, προσθέτει μία ακόμη, αυτή της Χημείας Πετρελαίου. Όχι, δεν φιλοδοξούμε να κάνουμε το Τμήμα μας, Τμήμα Χημείας Πετρελαίου όπως «αφελώς δήθεν» μας προτείνουν αυτοί που θέλουν να μας γυρίσουν μισό αιώνα πίσω. Ούτε η Χημεία Πετρελαίου από μόνη της συνιστά τίτλο αυτοτελούς Πανεπιστημιακού Τμήματος, όπως ακριβώς δεν θα ηδύνατο να αποτελέσει τίτλο αυτοτελούς Πανεπιστημιακού Τμήματος η Οργανική Χημεία, η Αναλυτική Χημεία, η Φυσική Χημεία, κτλ. Είναι το άθροισμα όλων αυτών που κάνει την επιστήμη της Χημείας και όχι οι επί μέρους εξειδικεύσεις.

Ωστόσο θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι ο Χημικός έχει κλήρο (και μάλιστα ισχυρό) σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας πετρελαίου (upstream, midstream, downstream) που οφείλει να διεκδικήσει. Αυτό είναι ίσως που ενοχλεί, ευτυχώς, ένα περιορισμένο κύκλο ανθρώπων, που δυστυχώς συνεχίζει να βλέπει την εθνική μας οικονομία σαν τοπικό προϊόν. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας, πρέπει να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του Τμήματος Χημείας στην Καβάλα και την προοπτική που θεμελιώνει για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών της. Ομοίως τα υπόλοιπα Τμήματα Χημείας, με την πείρα και το κύρος που έχουν, θα πρέπει να υπερασπιστούν το νέο Τμήμα Χημείας για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Θα ήταν κρίμα οι νέοι φοιτητές μας να «πνίξουν» τα όνειρα τους και το μέλλον τους στο «φόβο» συντεχνιακών συμφερόντων και ανούσιων αντιπαραθέσεων.

Γεώργιος Ζ. Κύζας

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search