ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και επομένως και του Τμήματος Χημείας θα παραμείνουν κλειστές από 03.08.2020 έως 14.08.2020.

Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search