ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. ΔΦ 20.1/12450 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι επαναληπτικές εξετάσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του Ακαδ. Έτους 2019-2020 θα διεξαχθούν αποκλειστικά από απόσταση με τις μεθόδους αξιολόγησης του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α και ε, της υπ΄αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και με συνδυασμό τους. Επισυνάπτονται οι Γενικοί Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων (αρχείο).

Οι σύνδεσμοι ZOOM θα αναρτηθούν για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.emt.ihu.gr/

Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search