ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (νέο)

28-30/09/2020: Εξοικείωση Α'ετών φοιτητών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος (Εmail, Ιστοσελίδα Τμήματος, Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ, κλπ)

29/09/2020 (11.00): Υποδοχή (εξ αποστάσεως) Α'ετών φοιτητών (https://zoom.us/j/93033606688)

01/10/2020: Έναρξη θεωρητικών μαθημάτων (εξ αποστάσεως)

05/10/2020: Έναρξη εργαστηριακών μαθημάτων (με φυσική παρουσία - αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν στην Υποδοχή των Α'ετών φοιτητών στις 29/09/2020) 

Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search