ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων θα ανοίξει κατά το διάστημα από Πέμπτη 09/12/2021 έως και Παρασκευή 17/12/2021, προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων.

*Είναι προτιμότερο οι διορθωτικές δηλώσεις να γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες από ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από κινητό.

*Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές πρέπει να ελέγξουν την επιτυχή αποστολή της δήλωσής τους αλλά και την επιτυχή καταχώρησή της λίγο πριν την εξεταστική περίοδο.

Copyright © 2022 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search